Table of Contents: Vol 3 • No 1 • April 1990

EDITORIAL COMMITTEE

J P J Coetzer, SC (Editor)
V Bassermann
FJ Bosman
MC Botha
CB Mann
P Pauw
TD Potgieter
M Seligson SC
BR Southwood SC

Editorial Assistant

M Kirsten

Redaksiekantoor

Momentumsentrum 1605
Oos-toring Pretoriusstraat 343
PRETORIA 0002
Tel: (012) 322 1511 Facsimile: 322-1535

CONSULTUS is published by the General Council of the Bar of South Africa. It circulates to all practising advocates and is also available on general subscription. Annual subscription R15,00; single copies R7,50.

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar tensy anders gestel, is die verantwoordelikheid van die redaksie en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat die Algemene Balieraad van Suid-Afrika saamstem nie.

Manuscript preparation instructions may be obtained on request.

Uitgegee deur Butterworths namens die Algemene Balieraad van Suid-Afrika/Published by Butterworths on behalf of the General Bar Council of South Africa.

Gedruk deur Interpak Natal
Geset deur Positone Pinetown

© SA Bar Council 1989

Redaksioneel • Editorial

Book Reviews • Boekresensies

Bar news • Balienuus