Contents: Vol 4 • No 1 • April 1991

REDAKSIE

JPJ Coetzer SC (Editor)
MC Botha
FDJ Brand SC
PB Geldenhuys
CB Mann
P Pauw
M Seligson SC
RL Selvan SC
BR Southwood SC

Editorial Assistant

M Kirsten

Redaksiekantoor

Momentumsentrum 1605
Oos-toring,
Pretoriusstraat 343
PRETORIA 0002
Tel (012) 322-1511
Facsimile 322-5648

Consultus is the official journal of the General Council of the Bar of South Africa. It circulates to all practising advocates and is also available on general subscription. Annual subscription R15,00; single copies R7,50.

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar, tensy anders gestel, is die verantwoordelikheid van die redakteur en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat die Algemene Balieraad van Suid-Afrika saamstem nie.

Manuscript preparation instructions may be obtained on request.

Outeursreg: Algemene Balieraad van Suid-Afrika.

Uitgegee deur Butterworths namens die Algemene Balieraad van Suid-Afrika/ Published by Butterworths on behalf of the General Bar Council of South Africa.

Gedruk deur Interpak Natal
Geset deur Positone Pinetown
ISBN 0 409 07939 1 (Vol 4)

©SA Bar Council 1989
CONSULTUS APRIL 1991

Redaksioneel • Editorial

Bar News/ Balienuus