Table of Contents: Vol 2 • No 2 • October 1989

EDITORIAL COMMITTEE

J P J Coetzer SC (Editor)
P Blieden SC
F J Bosman
M C Botha
C B Mann
P Pauw
T D Potgieter
M Seligson SC
B R Southwood SC

Redaksiekantoor

Momentumsentrum 1605
Oos-toring Pretoriusstraat 343
PRETORIA 0002
Tel: (012) 322-1511
Facsimile: 322-1535

CONSULTUS is published by the General Council of the Bar of South Africa. It circulates to all practising advocates and is also available on general subscription. on general subscription. Annual subscription R15,00; single copies R7,50.

Menings en kommentaar in artikels is, tensy anders gestel, die verantwoordelikheid van die skrywer. Redaksionele menings en kommentaar tensy anders gestel, is die verantwoordelikheid van die redaksie en publikasie daarvan dui nie noodwendig daarop dat die Algemene Balieraad van Suid-Afrika saamstem nie.

Manuscript preparation instructions may be obtained on request.

Outeursreg: Algemene Balieraad van Suid-Afrika.

Drukkers
Craft Press, Babelegi
Posbus 268, Hammanskraal 0400

ISSN 1012-8743

Editorial • Redaksioneel

Briewe

Book Review

In Memoriam

Bar news • Balienuus